Spare parts

Spare parts

De servicemonteur van een fabrikant zal een deel of zelfs de complete besturing vervangen in het geval van een defect. Zodra dat is gebeurd, kunt u het defecte onderdeel alsnog bij ons laten repareren, zodat u een spare unit heeft voor de toekomst. Daarnaast is repareren vaak veel goedkoper dan vervangen en maak je hierdoor optimaal gebruik van de gebruikte grondstoffen.

? Vlag van Duitsland Ersatzteile

Der Servicetechniker eines Herstellers ersetzt im Falle eines Defekts ein Teil oder sogar die gesamte Steuerung. Sobald dies geschehen ist, können Sie das defekte Teil bei uns reparieren lassen, sodass Sie ein Ersatzgerät für die Zukunft haben. Darüber hinaus ist die Reparatur oft viel billiger als das Ersetzen und nutzt die verwendeten Rohstoffe optimal aus.